PROFESSIONAALIDELE
PROFESSIONAALIDELE

Mis on NIPTIFY?

 • NIPTIFY on kõige kaasaegsem loote kromosoomhaiguste sõeluuringu meetod.

 • NIPTIFY on lootele ohutu test, mis analüüsib loote DNAd ema vereproovist 10+ rasedusnädalast.

 • NIPTIFY suur täpsus võimaldab vähendada invasiivsete protseduuride arvu.

 • NIPTIFY täiendab oluliselt praeguseid loote sõeluuringuid, kuid ei ole selle asenduseks.

NIPTIFY testi jaoks võtab meditsiinitöötaja rasedalt naiselt vereproovi ja saadab selle kulleriga Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS Täppismeditsiini laborisse, mis asub Tartus, aadressil Tiigi 61B. Laboris eraldatakse vereplasma ning sellest omakorda rakuvaba DNA, mis sisaldab nii ema kui ka loote DNAd. Seejärel valmistatakse DNA raamatukogu ja sekveneeritakse Illumina tehnoloogiaga. NIPTmer andmeanalüüs hindab, kas 13., 18. ja 21. kromosoom on normaalsed või trisoomiaga. Samuti määratakse loote fraktsioon ja loote sugu, juhul kui naine seda soovib. Tulemused koondatakse NIPTIFY raportisse, mis saadetakse arstile või ämmaemandale e-kirja teel.

Mida NIPTIFY analüüsib?

Testiga on võimalik kindlaks määrata kolme kõige sagedasema kromosoomhaiguse esinemise riski lootel:

 • Downi sündroom (21. kromosoomi trisoomia)
 • Edwardsi sündroom (18. kromosoomi trisoomia)

 • Patau sündroom (13. kromosoomi trisoomia)
 • Lisaks on võimalik määrata loote sugu.

OLULINE: NIPTIFY nagu ka teised NIPT meetodid ei ole piisavalt tundlik, et määrata usaldusväärselt mosaiikseid looteid. Seega on mosaiiksete loodete korral tõenäosus, et tulemus on vale-negatiivne.

NIPTIFY tulemused

NIPTIFY testi tulemused saadetakse testi tellinud arstile või ämmaemandale hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast vereproovi jõudmist Täppismeditsiini laborisse. Tulemused saadetakse krüpteeritud kujul tellimisvormil märgitud e-posti aadressile.

Võimalikud tulemused vastusraportis:

 • Madal risk
  – Trisoomia 21, 18 ja 13 ei tuvastatud– Tavapärane raseduse edasine jälgimine

 • Kõrge risk
  – Lootel on väga suure tõenäosusega leitud trisoomia 21, 18 või 13.Kõrge riskiga tulemus tuleb kinnitada invasiivse diagnostilise testiga (amniotsentees või koorionibiopsia)

 • Tulemust ei ole
  – Usaldusväärne analüüs antud proovist ei ole võimalik (erinevatel bioloogilistel või tehnilistel põhjustel)– Küsitakse NIPTIFY kordusproov, mis on naisele tasuta.

NIPTIFY parameetrid

NIPTIFY arendamine ja valideerimine algas aastal 2013. Testi täpsust on hinnatud enam kui 450 Eestis korjatud raseda vereprooviga. Lisaks on tulemusi kinnitatud Belgia Leuveni ülikooli proovidega, kus tulemuste kokkulangevus oli 100%.

Trisoomia Juhtude arv Tundlikkus Spetsiifilisus
T21 15/15 100% 100%
T18 10/10* 100%* 99.3%
T13 4/4 100% 99.3%

*Üks mosaiikne T18 juhtum jäi tuvastamata (aneuploidsete rakkude arv ~20%). 

Kliinilise valideerimise uuring viidi läbi TerviseTAK’i koostöös:
–       Tartu Ülikooli Kliinikumiga (Dr. Eva-Liina Ustav)
–       Ida-Tallinna Keskhaiglaga (Dr. Konstantin Ridnõi)
–       KU Leuven ülikoolihaiglaga (Prof. Joris Vermeesch)

Kliinilise valideerimise uuringu raames analüüsiti 447 raseda loote trisoomia riski:
–       172 üldpopulatsiooni, madala trisoomia riskiga rasedat, TÜ Kliinikum
–       259 kõrge trisoomia riskiga rasedat, TÜ Kliinikum ja Ida-Tallinna Keskhaigla
–       16 välise kvaliteedikontrolli testi, KU Leuven ülikoolihaigla

NIPTIFY testi teostamisel ei olnud loote karüotüüp TerviseTAKi töötajatele teada ning valideerimine viidi läbi pimekatse abil. Kõigile kõrge trisoomia riskiga rasedatele teostati invasiivne loote kromosoomide uuring (koorionibiopsia meetodil) TÜ Kliinikumi Geneetikakeskuses. NIPTIFY tulemusi võrreldi pimekatses loote invasiivse kromosoomianalüüsi tulemustega.

NIPTIFY testi tulemusena tuvastati:
–       Kõrge trisoomia riskiga rühmas tuvastati 13 T21 juhtu, 6 T18 juhtu ja 1 T13 juht.
–       KU Leuven välise kvaliteedikontrolli rühmas tuvastati 2 T21 juhtu, 3 T18 juhtu ja 3 T13 juhtu.
–       Loote sugu määrati 100% täpsusega.
–       Loote sugukromosoomi muutus 45,X0 tuvastati 4 rasedal

Kokku tuvastati 447 uuringus: 15 T21 juhtu, 9 T18 juhtu ja 4 T13 juhtu.

NIPTIFY testi kvaliteediparameetrid
Valepositiivsed (False Positive, FP) NIPTIFY testi tulemused:
–       Madala riski grupis – 1 T18 ja kõrge riski grupis – 2 T18
–       Madala riski grupis – 3 T13

Valepositiivsed (FP):
–       FP/T21 – 0%
–       FP/T13 – 0,67% (3/447)
–       FP/T18 – 0,67% (3/447)

Traditsioonilises sõeluuringus, I trimestri seerummarkerid ja ultraheli – FP 3-5%.

Sensitiivsus (True Positive/(True Positive + False Negative)):
–       T21 – 100%
–       T18 – 100%
–       T13 – 100%
–       Loote sugu – 100%
–       45,XO – 100%

Sensitiivsus (detection rate, DR) on rutiinses I trimestri T21 kombineeritud sõeluuringus (seerummarkerid β-hCG ning PAPP-A koos ultraheliuuringuga): 88-89% (T21 üldine esinemissagedus 1:700 raseduse kohta).

Spetsiifilisus (True Negative/(True Negative + False Positive)):
–       T21 – 100%
–       T18 – 99,3%
–       T13 – 99,3%

Positiivne ennustusväärtus (Positive Predictive Value, PPV): PPV = True Positive/(True Positive + False Positive)

NIPTIFY testi korral ei saa hetkel arvutada PPV väärtust, kuna trisoomia rasedusi on hetkel olnud liiga vähe.

Negatiivne ennustusväärtus (Negative Predictive Value):  NPV = True Negative/(True Negative + False Negative)
NPV on kõikide trisoomiate suhtes 100%.

Kõiki NIPT meetodil põhinevaid teste ei ole võimalik teostada kui loote cfDNA osakaal on raseda vereplasmas alla 4%, sel juhul tuleb testi korrata. NIPTIFY kliinilises valideerimise uuringus oli loote cfDNA kaheksas testis <4% (1,8%, 8/447).

NIPTIFY testi kasutusvaldkond

NIPTIFY testi soovitame kõigile lapseootel naistele alates 10+ rasedusnädalast. NIPTIFY on kõige usaldusväärsem test kolme enamlevinud kromosoomhaiguse tuvastamiseks juba varases raseduses. NIPTIFY testi ei saa teha mitmikraseduse korral.

NIPTIFY testi soovitame kasutada pärast I trimestri kombineeritud trisoomia sõeluuringu tulemuste selgumist.
Hetkel kliinilises kasutuses olev kombineeritud sõeluuring võib anda järgmised tulemused:
– Kõrge trisoomia risk, ≥1:100;
– Keskmine trisoomia risk, 1:101 kuni 1:1000;
– Madal risk, ≤1:1000

Kõrge riskiga rasedad suunatakse otse invasiivsele protseduurile. Madala riskiga rasedatele ei ole edasised uuringud näidustatud. NIPTIFY testi kasutamine on näidustatud keskmise trisoomia riski korral – 1:101 kuni 1:1000. Eestis seega 1,800 kuni 2,000 rasedat aastas.

NIPTIFY test on skriiningtest ning see ei asenda loote trisoomia diagnostikat, mida saab läbi viia ainult invasiivse loote kromosoomide analüüsiga. Samuti ei asenda NIPTIFY test loote anatoomilisi ultraheli uuringuid.

NIPTIFY limitatsioonid

NIPTIFY on kõrge tundlikkusega sõeluuringu meetod, mis hindab kindlate ja kõige enam levinud  kromosoomhaiguste esinemise riski lootel. NIPTIFY ei ole diagnostiline test. Test võib anda valetulemusi erinevatel kliinilistel põhjustel (näiteks platsenta mosaiiksus, emal esinevad kromosoomianomaaliad või kasvajad) või rasedast mittesõltuvatel tehnilistel põhjustel. Madala kromosoomhaiguse riskiga testi tulemus ei välista teisi loote arengu kõrvalekaldeid. NIPTIFY ei anna infot loote arengurikete kohta (aju või südame arengurikked, selgroo arengurikked, loote kasvu häired jt). NIPTIFY abil ei ole võimalik määrata sugukromosoomide anomaaliaid, kromosomaalset mosaiiksust, mikrodeletsioone, mikroduplikatsioone ja monogeenseid haiguseid.

Ainult NIPTIFY tulemuse põhjal ei tohiks teha otsuseid raseduse järgneva kulu kohta, sest kromosoomhaiguse leiu peaks kinnitama invasiivse meetodiga (amniotsentees või koorionibiopsia). Testi tulemuse ja vajaduse järgnevateks analüüsideks peab patsiendile lahti seletama arst, ämmaemand või geneetik. NIPTIFY testi ei saa teha mitmikraseduse korral või kui patsiendil on teadaolev kasvaja.

Ootame tagasisidet!

Selleks, et analüüsida NIPTIFY testi sooritusvõimet ning täiendada testi tulevikus ootame Teie tagasisidet patsiendi raseduse kulu ning sündinud lapse tervise kohta. Selleks on hindamatu väärtusega info järgmiste tulemuste kohta:

 • Ultraheliuuringu ja kombineeritud sõeltesti tulemused
 • Invasiivse testimise tulemused

 • Vastukäivad/lahknevad NIPTIFY tulemused võrreldes teiste testidega
 • Ootame tagasisidet e-kirja niptify@ccht.ee või telefonil 733 0403.

Teadustöö NIPTIFY taga

NIPTIFY on Tervisetehnoloogiate Arenduskeskuse AS poolt väljatöötatud test, mis valmis koostöös Tartu Ülikooli ja Belgia UZ Leuveni teadlastega.
Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS (TerviseTAK) on teadusuuringutele ja tootearendusele keskendunud biotehnoloogiafirma, mille peamisteks tegevusvaldkondadeks on personaalmeditsiin, ravimiarendus ja reproduktiivmeditsiin nii inim- kui ka veterinaarmeditsiini alal. Ettevõte tegutseb alates aastast 2009. Koostööpartneriteks on nii Eesti juhtivad teadlased kui ka biotehnoloogiafirmad, samuti teadus-, meditsiini- ja arendusasutused Euroopas, Aasias ja Ameerikas. Ettevõtte labor tegutseb loa nr L04234 alusel. Labori üheks teenuseks on NIPTIFY test.
Kogu NIPTIFY protseduur viiakse läbi Eestis ja kasutatakse Eesti teadlaste välja töötatud tarkvara (Sauk et al., 2018). NIPTIFY põhineb UZ Leuveni poolt kasutusel oleval laboriprotokollil (Bayindir et al., 2015), mida on täiustatud ja optimeeritud Tervisetehnoloogiate Arenduskeskuse AS poolt. Testi valideerimine viidi läbi koostöös Tartu Ülikooli Kliinikumi Naistekliiniku ja Ida-Tallinna Keskhaiglaga.

uz-leuven-logo_ok
tartu-ylikool-logo_ok
tu-kliinikum_ok
idatallinna-keskhaigla-logo_ok

PUBLIKATSIOONID

Sauk M, Zilina O, Kurg A, Ustav EL, Peters M, Paluoja P, et al. NIPTmer: rapid k-mer-based software package for detection of fetal aneuploidies. Sci Rep. 2018 Apr 4;8(1):5616.

Bayindir B, Dehaspe L, Brison N, Brady P, Ardui S, Kammoun M, et al. Noninvasive prenatal testing using a novel analysis pipeline to screen for all autosomal fetal aneuploidies improves pregnancy management. Eur J Hum Genet. 2015 Oct;23(10):1286-93.

Žilina O, Rekker K, Kaplinski L, Sauk M, Paluoja P, Teder H, Ustav EL, Tõnisson N, Ridnõi K, Palta P, Krjutškov K, Kurg A, Salumets A. Creating basis for introducing NIPT in the Estonian public health setting.